Bc. Zuzana Hallová

  • Tel.: 737 234 098
  • zuzana.hallova373/373hodonin.charita.cz
  • Sociální pracovnice

Organizace:


Seznam zařízení:

Nízkoprahové denní centrum Hodonín - pracovník sociálních služeb Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín - vedoucí zařízení Nízkoprahové denní centrum Hodonín - pracovník sociálních služeb