Čerpáno z TS v roce 2018

Charitiní pečovatelská služba Hodonínsko Vozidlo pro pečovatelskou službu 220.647,25 Kč
Podpora centra Hippokrates Rozvoj domácí péče 25.000 Kč
Spoluúčast na pořízení hydraulické plošiny pro ochrnutého pána   30.000 Kč
Fond individuální pomoci TS Oblastní charity Hodonín Humanitární projekty 50.000 Kč
Půjčovna kompenzačních pomůcek Pořízení elektrických lůžek s antidekubitními matracemi, invalidní vozíky 70.308,30 Kč
Pro osobu s roztroušenou sklerózou upoutanou na invalidním vozíku Spoluúčast na pořízení zdravotní pomůcky - speciální mys k počítači 13.500 Kč
Dobrovolnické centrum Provozní náklady na provoz dobrovolnického centra (nájem, energie, telefonní náklady, sklad, vybavení, propagace, služby atd.) 389.000 Kč
Dobrovolnické krizové centrum Potřebné vybavení, školení apod. 49.068 Kč
Vybavení střediska Správy OCH Hodonín IT technika 43.499,50 Kč
Půjčovna kompenzačních pomůcek Slavkov a Bučovice 4x chodítko s opěrnou deskou; 4x chodítko s kolečky 22.684 Kč
Půjčovna kompenzačních pomůcek Hodonínsko 4x invalidní vozík; 4x elektrické lůžko; 4x matrace 79.016 Kč
Mobilní hospic sv. Filipa Neri Bučovice a Slavkov u Brna Nákup automobilu pro sestry hospicové péče 196.908,58 Kč
Mobilní hospic sv. Filipa Neri Bučovice a Slavkov u Brna Nákup automobilu pro sestry hospicové péče 198.000 Kč
Charitní pečovatelská služba Šardice Nákup osobního automobilu pro pečovatelskou službu 127.126 Kč