Koledovat vyšli i zaměstnanci a děti z azylového domu v Hodoníně

Všichni zaměstnanci AD vyšli do ulic koledovat na Tříkrálovou sbírku spolu s dětmi maminek, které jsou v současné době ubytované, ale i děti, které bydlely dříve v AD. Na pomoc s koledováním přišli i kluci z Dětského domova Hodonín. Všem koledníkům malým i velkým děkujeme.