V roce 2016 budeme opět pomáhat rodinám, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. Plánujeme nutné úpravy Denního centra a Noclehárny pro lidi bez přístřeší. Dále budeme podporovat provoz zubní ambulance, kterou jsme zřídili ve Svaté Heleně v rumunském Banátu. Vaše dary také poslouží lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo živelných katastrof. Pokud to bude nutné, zapojíme se do humanitární pomoci u nás nebo v zahraničí, tak jako v minulých letech na Haiti nebo na Ukrajině. 

Oblastní charita Hodonín tímto děkuje všem, kteří v období od 1. 1. do 14. 1. 2016 jakýmkoliv způsobem zapojí do Tříkrálové sbírky. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.

Koordinátor sbírky za Oblastní charitu Hodonín: Ludmila Malá, mobil: 737 234 077, ludmila.mala@hodonin.charita.cz