Příběh pana V.
V dubnu roku 2015 došlo v domě, který obývá pan V. k požáru, jehož příčinou byla závada na elektroinstalaci. Nejvíce byla poničena kuchyně, s ní sousedící koupelna a přilehlý pokoj. Pan V. bydlí zadním pokoji, který byl zasažen nejméně. Dům je ve vlastnictví jeho dcery, která nemá uzavřenu odpovídající pojistku.

Po požáru je dům ve stavu, kdy vyžaduje úplnou rekonstrukci. Pan. V. přesto nechce dům, ke kterému má silnou citovou vazbu opustit. Podle vyjádření pana V by mu nejvíce pomohlo, kdyby si mohl koupit sporák, aby si mohl ohřát jídlo, které mu dcera přinese a také sám uvařit.

Pan V. je vdovec, starobní důchodce, onemocněl dnou, je kardiak, na noze má amputované prsty.

Na pořízení sporáku mu byl poskytnut dar ve výši 6 tis. Kč.

Příběh malého chlapce
Chlapec se narodil s geneticky podmíněnou těžkou vadou sluchu, která znamená praktickou hluchotu. V rodině žádného z manželů se dosud toto onemocnění nevyskytlo.

Nejdříve mu byly nasazovány naslouchadla, která neměla žádný účinek na zlepšení sluchu. Proto se přistoupilo k operaci kochleárního implantátu, tu podstoupil v listopadu 2014.

Kochleární implantát byl uhrazen zdravotní pojišťovnou, další náklady na jeho provoz však musí nést rodina. Kochleární implantát má dvě části – vnitřní (voperovaná v oblasti spánků) a vnější (řečový procesor). Vnější část implantátu potřebuje k provozu dvě sady akumulátorů, jejichž úhrada zdravotní pojišťovnou nebo ze sociálního příspěvku není možná. Cena obou sad činí 25 tis. Kč. Finanční situace rodiny nedovoluje našetřit v dohledné době potřebnou částku.

Do pořízení implantátu Vojtěch prakticky vůbec neslyšel, nyní je již jasné, že zvuky slyší a díky tomu se také začíná rozvíjet jeho vlastní řeč. Provoz implantátu je pro něj tedy nenahraditelným předpokladem jeho dalšího rozvoje a začlenění do společnosti.

Částka, potřebná k pořízení akumulátorů byla poskytnuta z prostředků TK.