Rumunský Banát má rozlohu 14 368 km2 s 1.310 962 obyvateli. Z toho asi 21 tisíc jsou Češi a Slováci.

Severní a západní kraje Banátu jsou nejúrodnější rumunskou rovinou, ale jižní část je hornatá, prostoupená Benátskou vysočinou, která dosahuje výšky až 1400 m. Banát je na jihu lemován Dunajem a tvoří tak přirozenou hranici mezi Rumunskem a Srbskem.

Mapa oblasti:

romania-regions-map1V roce 2006 pověřila Charita Česká republika Oblastní charitu Hodonín koordinací humanitární pomoci do Rumunska. Jedná se o oblast Banátu, kde v šesti vesnicích již téměř 180 let žije česká menšina. Do dnešních dnů si uchovala nejenom kroj, ale i český jazyk. Z důvodu nerentability zemědělské výroby a uzavírání průmyslových podniků a dolů je v této oblasti vysoká nezaměstnanost, což je příčinou odlivu mladých lidí se vzděláním do oblastí, kde nacházejí pracovní uplatnění. Ve vesnicích tak zůstávají převážně starší lidé, kteří se s přibývajícím věkem nedokáží o sebe a o svůj příbytek dostačujícím způsobem postarat. Proto jsme jako prioritu naší pomoci viděli v zavedení pečovatelské a následně ošetřovatelské služby a dále vybudování odpovídajícího zázemí pro tyto služby v každé vesnici.

Za tu dobu se podařilo v pěti vesnicích zavézt pečovatelskou službu, celkově zrekonstruovat a vybavit Dům sociálně zdravotních služeb ve Svaté Heleně, materiálně pomoci Dětskému domovu v Pietroasa Mare. Dětem v místních školách pomáhat s vybavením školními potřebami, starým lidem jsou průběžně zajišťovány nezbytné léky a zdravotní pomůcky. Za dobu pomoci proběhlo několik sbírek na pomoc krajanům, na nákup duchovní literatury do všech šesti českých vesnic. Sehnalo se kompletní vybavení zubní ambulance a průběžně je doplňován potřebný materiál.