Tříkrálové koledování v Hodoníně, Čejči a Ratíškovicích