Den otevřených dveří na K- centru

V rámci akce Den charity proběhl 21. 9. 2017 v Kontaktním adiktologickém centru Vážka Den otevřených dveří. Prostory „Káčka“ navštívilo několik milých hostů, kterým jsme měli možnost přiblížit naši práci i prostředí, ve kterém poskytujeme služby klientům- uživatelům drog, alkoholu, patologickým hráčům a jejich rodinným příslušníkům. Součástí programu byla filmová prezentace na téma Harm reduction a další prezentace našich činností prostřednictvím obrazového a hmotného materiálu. Část cenných informací byla doplněna v rozhovorech s hosty. Naše zařízení navštívili zástupci Probační a mediační služby, Úřadu práce, Charitní poradny, Sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a bývalí pracovníci a dobrovolníci. Celkově hodnotíme tento den jako velmi přínosný, jelikož jsme měli možnost vzájemně se setkat s našimi spolupracovníky a to jak v rámci charity, tak i dalších sociálních služeb. Rádi zachováme tradici takové dne i v následujících letech.

Mgr. Lukáš Černý - pracovník Kontaktního adiktologického centra Vážka