VI. Charitní pouť Žarošice

13. 10. 2018

Program:
  • 17.30 hod. modlitba sv. růžence
  • 18.00 hod. mše sv. /Mons. Pavel Posád/
  • 19.00 hod. průvod kolem kostela

 

Den otevřených dveří na K- centru

V rámci akce Den charity proběhl 21. 9. 2017 v Kontaktním adiktologickém centru Vážka Den otevřených dveří. Prostory „Káčka“ navštívilo několik milých hostů, kterým jsme měli možnost přiblížit naši práci i prostředí, ve kterém poskytujeme služby klientům- uživatelům drog, alkoholu, patologickým hráčům a jejich rodinným příslušníkům. Součástí programu byla filmová prezentace na téma Harm reduction a další prezentace našich činností prostřednictvím obrazového a hmotného materiálu. Část cenných informací byla doplněna v rozhovorech s hosty. Naše zařízení navštívili zástupci Probační a mediační služby, Úřadu práce, Charitní poradny, Sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a bývalí pracovníci a dobrovolníci. Celkově hodnotíme tento den jako velmi přínosný, jelikož jsme měli možnost vzájemně se setkat s našimi spolupracovníky a to jak v rámci charity, tak i dalších sociálních služeb. Rádi zachováme tradici takové dne i v následujících letech.

Mgr. Lukáš Černý - pracovník Kontaktního adiktologického centra Vážka