Za finanční podpory Nadace Terezy Maxové dětem se uskutečnil projekt "Rodina - to nejlepší pro dítě"

Za finanční podpory Nadace Terezy Maxové dětem se uskutečnil projekt "Rodina - to nejlepší pro dítě"

Nadace Terezy Maxové dětem finančně podpořila projekt "Rodina - to nejlepší pro dítě", který se uskutečnil v roce 2018 v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Hodonín, které provozuje Oblastní charita Hodonín.

Projekt byl zaměřen na rodiny s nezletilými dětmi, které se nachází v obtížné životní situaci a potřebují pomoc při naplnění svých funkcí. Cílem projektu bylo podpořit rodiny v jejich samostatnosti a funkčnosti.

Rodiny byly v rámci projektu podporovány např. v jednání s úřady, ve zvládání školní přípravy a řešení výchovných problémů, ve zvládání hospodaření domácnosti, dluhové zátěže, v řešení bytových problémů, v zapojování se do pracovního procesu. Projekt v roce 2018 podpořil celkem 13 rodin.

Jedním z účastníků projektu byla i rodina paní F., která žije ve ztížených sociálních, bytových a finančních podmínkách. Ze strany služby probíhala podpora v hledání vhodného a stabilního bydlení, proběhl doprovod na prohlídku a podpora v jednání s pronajímateli ohledně nájmu, energií, dluhu souvisejícím s bydlením a byl matce zprostředkován nábytek do pronajímaného bytu. Rodina také využívala pomoc ve zvládání školní přípravy a rozvojové činnosti pro děti.

Rodině paní B. byla zase po přesunu do samostatného nájemního bydlení poskytnuta pravidelná pomoc v komunikaci s pronajímatelem a ve zvládání udržení samostatného bydlení. I této rodině pomohla služba zprostředkovat nábytek do nového bytu. Pro rodinu probíhala také podpora v oblasti finanční, kdy byla matka aktivizována v pravidelné spolupráci s úřadem práce, v zajištění pravidelných dávek. Matka potřebovala pomoc i ve vyřizování různých záležitostí v jiných institucích, v sepsání životopisu a při hledání zaměstnání. S pomocí služby se rodině také podařilo zajistit financování obědů a lyžařského výcviku pro syna. V rámci podpory v zajišťování různých záležitostí probíhaly také doprovody matky na úřady, k lékaři, atd.

Ze zkušenosti víme, že v některých případech je zapotřebí delší spolupráce a také že jsou rodiny, které by mohly potřebovat podobnou podporu. Jsme proto velmi rádi, že nás Nadace Terezy Maxové dětem finančně podpořila v navázání projektem "Rodina - to nejlepší pro dítě II" a umožnila nám tak i v roce 2019 pokračovat a rodiny dál podporovat.