"Rodina - to nejlepší pro dítě"

"Rodina - to nejlepší pro dítě"

Za podpory Nadace Terezy Maxové dětem spustily Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín projekt "Rodina - to nejlepší pro dítě".

Projekt je určen pro rodiny s nezletilými dětmi, které se nachází v krizové či jinak obtížné životní situaci a potřebují pomoc při naplnění svých funkcí.

Posláním projektu je podat pomocnou ruku těmto rodinám, nabízet konkrétní podporu a správné nasměrování v celkové péči o děti či domácnost. S rodinami spolupracujeme např. v těchto oblastech:

  • sociální začlenění rodiny (např. fungující komunikace a vztahy v rodině, posílení sociálních dovedností, přiměřený kontakt se školou a úřady)
  • připravenost na školní docházku a snížení výchovných obtíží (např. podpora kompetencí rodičů při přípravě na vyučování a řešení výchovných problémů, podpora pravidelné docházky dětí do školy)
  • fungující domácnost (např. efektivní hospodaření domácnosti, stabilizace dluhové problematiky, přiměřené bytové podmínky a zapojení
    do pracovního procesu)

Cílem projektu je podpořit rodinu v její samostatnosti a funkčnosti. Důraz je kladen na podporu v přirozeném prostředí rodiny.

Projekt je realizován od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. Celkem v rámci tohoto projektu podporujeme 10 rodin s nezletilými dětmi:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín

Wilsonova 4441/9, 695 05 Hodonín
Tel.: +420 739 389 236
E-mail: sasrodiny@hodonin.charita.cz
Web: www.hodonin.charita.cz
44990260

Projekt "Rodina - to nejlepší pro dítě" je finančně podporován Nadací Terezy Maxové dětem.

NTM A