Projekt Šance dospívání dostal podporu Nadačního fondu Albert

Projekt Šance dospívání dostal podporu Nadačního fondu Albert

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín rozjely za podpory Nadačního fondu Albert projekt Šance dospívání.

Projekt je určen pro dospívající, kteří se nachází v krizové či jinak obtížné sociální situaci a potřebují tak podporu pro naplnění svých potřeb.

Dětem a mládeži jsou nabídnuty aktivity pro rozvoj znalostí a dovedností (školní příprava, tvoření, rozvojové hry) a pro zdravou náplň volného času (hry, tvoření, motivační rozhovory). Aktivity projektu probíhají v přirozeném prostředí rodiny nebo v prostředí služby podle domluvy s účastníky projektu.

Projekt vede ke zvýšení školní úspěšnosti dětí/dospívajících rozvojem jejich dovedností a zájmů k posílení jejich resilience (odolnosti proti nežádoucím vlivům), potažmo schopnosti zvládání požadavků společnosti a zapojení do jejího plnohodnotného života.

Projektu se zatím budou po dobu do konce roku 2016 účastnit tři rodiny s dospívajícími dětmi z Hodonína.

Zájemci o podporu se mohou informovat u vedoucí služby Radky Tesaříkové, na tel. 739 389 236, e-mailu: sasrodiny@hodonin.charita.cz, či v sídle služby na ul. Wilsonova 7, Hodonín