Nadační fond ALBERT podpořil projekt Mládí správným směrem a umožňuje jeho pokračování

Nadační fond ALBERT podpořil projekt Mládí správným směrem a umožňuje jeho pokračování

Nadační fond ALBERT podpořil projekt Mládí správným směrem, který probíhal v roce 2018 v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Hodonín a Nízkoprahového klubu Pohoda v Hodoníně. Služby provozuje Oblastní charita Hodonín.

Projekt byl určen pro děti a mládež, kteří řeší nějakou náročnou sociální situaci, např. potíže ve škole, s vrstevníky, potíže v komunikaci s rodiči, v přístupu k zájmovým aktivitám, atd.

Dětem a mládeži byly v rámci projektu nabídnuty aktivity pro rozvoj znalostí a dovedností (školní příprava, tvořivé a rozvojové činnosti) a pro zdravou náplň volného času (hry, tvoření, motivační rozhovory), ale také terapeutická podpora díky Nízkoprahového klubu Pohoda. Projekt v roce 2018 podpořil celkem 5 mladých lidí ve spolupráci se Sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi a 12 mladých lidí v Nízkoprahovém klubu Pohoda.

Jedním z účastníků projektu byl také chlapec P. ve věku 12 let. Služba podpořila chlapce při řešení výchovných obtíží, zejména agresivity (zvládání obtížných situací souvisejících s komunikací v rodině a s vrstevníky a s potížemi ve škole). Dále probíhala podpora při pravidelné školní přípravě (v rozvoji jeho schopností a dovedností), v motivaci k nasazení ve škole a v celkovém nasměrování v životě. Ke konci projektu mladý P. lépe zvládal svoji agresivitu ve škole, zlepšil domácí přípravu do školy a došlo také ke zlepšení podpory ze strany matky.

Díky terapeutickému vedení se také zlepšila situace slečny S. (16 let), která pracovala na zlepšení vztahů v rodině. Díky podpoře došlo ke zlepšení komunikace, rodina začala společně trávit volné chvíle. Tento úspěch pomohl slečně i ve zlepšení vztahů v kolektivu ve třídě.

S pomocí projektu služby v rámci možností a schopností jednotlivých účastníků dlouhodobě rozvíjely jejich dovednosti a vlohy ve zvládání obtížných situací.

Ze zkušenosti víme, že v některých případech je zapotřebí delší spolupráce a že jsou další mladí lidé, kterým by služby mohly pomoc nabídnout. Jsme proto velmi rádi, že nás Nadační fond ALBERT finančně podpořil v navázání projektem Mládí správným směrem II a umožnil nám tak i v roce 2019 pokračovat a děti a mládež dál podporovat.