Projekt: Mládí správným směrem

Projekt: Mládí správným směrem

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín rozjely za podpory Nadačního fondu Albert projekt Mládí správným směrem.

Projekt poskytne mladým lidem podporu pro zvládání obtížných životních situací, rozvoj jejich schopností a jejich nasměrování v životě, které jim umožní využít svůj potenciál. Je založen na individuální práci s mladým člověkem prostřednictvím aktivizačních, vzdělávacích a terapeutických činností.

Projekt je určen pro děti a mládež, kteří řeší nějakou náročnou sociální situaci, např.:

  • potíže ve škole
  • potíže s vrstevníky
  • potíže v komunikaci s rodiči
  • potíže v přístupu k zájmovým aktivitám

Cílem projektu je mladý člověk dlouhodobě podpořený ve svých dovednostech
a schopnostech zvládat obtížné situace.

Realizace projektu probíhá ve spolupráci s Nízkoprahovým zařízením pro děti
a mládež – s Nízkoprahovým klubem Pohoda Hodonín. Projekt je realizován
od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. Celkem v rámci tohoto projektu podporujeme 10 mladých lidí:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín
Wilsonova 4441/9, 695 05 Hodonín
Tel.: +420 739 389 236
E-mail: sasrodiny@hodonin.charita.cz
Web: www.hodonin.charita.cz
44990260

Projekt je finančně podporován Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu „Bertík pomáhá 2018“.

nfa-logotyp-s-presahem