Kontaktní centrum se zapojilo do sběru stříkaček

Kontaktní centrum se zapojilo do sběru stříkaček

Kontaktní centrum se zapojilo do dvou akcí pořádaných ve městě Hodonín. Dne 7. dubna se konala akce veřejné iniciativy Srdce pro Hodonín „Samoseto neuklidí“. Kontaktní centrum zapůjčilo zdarma kontejnery pro nálezy použitých injekčních stříkaček dobrovolníkům, kteří v rámci dané akce uklízeli prostory kolem vlakového a autobusového nádraží.

Další akcí, do které byly zapojeny přímo terénní pracovnice Kontaktního centra, byla celostátní Akce jehla pořádaná dne 17. dubna. Do akce bylo zapojeno 40 měst včetně města Hodonín. Města prohledávalo celkem 471 strážníků z celé České republiky a bylo nalezeno celkem 996 kusů kontaminovaného materiálu (použitých injekčních stříkaček). Dvě terénní pracovnice společně s městskou strážkyní přispěly k nalezení 10 kusů odhozených injekčních stříkaček přímo v našem městě.

Postup při nálezu injekční stříkačky veřejností je následovný: kontaktovat městskou policii na telefonním čísle 156 (nepřetržitě), anebo denně do 16 hodin pracovnice Kontaktního adiktologického centra Vážka na telefonech 737 234 094 a 737 234 095, které zajistí bezpečnou likvidaci nalezeného infekčního materiálu.

010302