Kompenzační pomůcky na prodej

Kompenzační pomůcky na prodej

Nabízíme Vám k odprodeji použitý drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), který již nevyužijeme. Finanční prostředky získané z prodeje DDHM budou použity ve prospěch našich sociálních služeb.

Nabízíme Vám k odprodeji použitý drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), který již nevyužijeme. Finanční prostředky získané z prodeje DDHM budou použity
ve prospěch našich sociálních služeb.

V případě zájmu se můžete obracet na paní Lenku Moravanskou,
tel. 737 234 080, email: lenka.moravanska@hodonin.charita.cz
Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 7, 695 05 Hodonín

NABÍDKA DDHM OBLASTNÍ CHARITY HODONÍN

TERMONÁDOBY 25 KUSŮ, nákup r. 2003, celkem 25 kusů.
Cena 200 Kč/kus

MASÉRSKÝ STŮL 1 KUS, nákup r. 2003. 
Cena 5.000 Kč

JÍDLONOSIČE 6 kusů, nákup r. 2007.
Cena 150 Kč/kus

 PARAFÍNOVÁ VANA 1 KUS, nákup r. 2010.
Cena 800 Kč

ELEKTRICKÉ MASÁŽNÍ LŮŽKO 1 KUS, nákup r. 2007.
Cena 10.900 Kč

PŘEHRÁVAČ DVD Philips DVP 5160  1 KUS, nákup v r. 2006.
Cena 800 Kč

MASÁŽNÍ LŮŽKO S OTVOREM - elektricky ovládané výškové nastavení, nákup v r. 2007
Cena 8.975 Kč

IMG_5215