EU
Sociální služba je realizována v rámci projektu „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741, který je financován dotací z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Krajsky urad JMK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Wilsonova 4441/9, 69
5 05 Hodonín

DSCF40391DSCN0567DSCF4382

Motto:
"Rodina může být místem, kde člověk najde lásku, porozumění a podporu,
i když všechno ostatní zklame."

Vedoucí projektu: Ivona Kadlčíková, DiS.
Supervize: PhDr. Eva Rotreklová
Telefon: 739 389 236 - vedoucí služby
Email: %8FB52~ff7c-Y~8g9bAhT65j4mnhTj
Kde nás najdete: MAPA 83.8 KB

Poslání:

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podat pomocnou ruku rodinám s nezaopatřenými dětmi v Hodoníně a okolí (cca 15 km), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, v jejímž důsledku existuje riziko ohrožení vývoje dětí
a kde rodiče nedokáží sami bez pomoci situaci překonat. Jednotlivé členy rodiny vedeme k aktivnímu zapojení do jejího řešení s ohledem na jejich schopnosti a možnosti. Záměrem služby je, aby péči o domácnost, výchovu dětí a hospodaření s finančními prostředky v budoucnosti zvládali řešit samostatně.

Cílem spolupráce služby s uživateli je jejich samostatnost v/ve:

 • výchově a dobré péči o děti v rodině s ohledem na věk dětí a jejich přirozený vývoj
 • zvládání péče o domácnost
 • zvládání hospodaření s penězi
 • zvládání jednání s úřady, se školou a jinými institucemi

Pro koho tu jsme?

 • Pro rodiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou chtějí změnit a chtějí spolupracovat s naší službou.
 • Pro rodiny, kde existuje riziko ohrožení vývoje dítěte.
 • rodinou rozumíme: rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby pečující o děti od 0 do 26 let.
 • Pro rodiny, kde rodiče potřebují podporu při péči o domácnost.
 • Pro rodiny, kde rodiče dlouhodobě řeší problémy s výchovou dětí či přípravou dětí na vyučování.
 • Pro rodiny, které řeší potíže s financemi, bydlením, vyřizováním osobních záležitostí.
 • Služby poskytneme rodinám z Hodonína a okolí cca 15 km.
 • Ambulantní forma služby není učena osobám, kteří potřebují bezbariérový vstup. Tyto osoby mohou využít terénní formu služby.
 • Služba nemá k dispozici tlumočníka do cizích jazyků, ani do znakové řeči. Z tohoto důvodu nemůžeme služby poskytnout osobám, které tlumočníka k dorozumění potřebují.

Zásady poskytování sociální služby:

 • Bezplatnost
 • Nestrannost
 • Mlčenlivost
 • Dobrovolnost
 • Respekt
 • Trpělivost
 • Pravdivost
 • Přímost
 • Srozumitelnost

Důvody pro odmítnutí zájemce o službu:

 • nedostatečná kapacita
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá

Poskytované činnosti:

Činnost služby se řídí zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcími vyhláškami.

 • podpora rodičů v dovednostech a schopnostech pečovat o dítě (např. úprava denního režimu, nácvik hygienických návyků, úprava stravovacího režimu, podpora s přípravou do školy, smysluplné trávení volného času apod.)
 • podpora rodičů ve schopnostech pečovat o chod domácnosti
 • nácvik hospodaření s financemi
 • možnost doprovodu rodičů na jednání se školou, úřady, k lékařům apod.

Kapacita:

 • okamžitá kapacita jsou 2 rodiny
 • kolem 2600 intervencí za rok (= odborných činností podle časového rozsahu ve prospěch uživatele služby)

Kontakt:
Místo kanceláře, kde nás zastihnete: Wilsonova 4441/9, 695 05 Hodonín

Kdo se Vám bude věnovat:

 • vedoucí služby, sociální pracovnice, tel.: 739 389 236
 • sociální pracovnice, tel.: 739 389 237
 • pracovnice v sociálních službách, tel.: 733 742 130

Provozní doba:

Terénní (v domácnostech, doprovody, atd.):

 • pondělí          07.30 – 16.00 hodin
 • úterý              07.30 – 16.00 hodin
 • středa            07.30 – 16.00 hodin          
 • čtvrtek            07.30 – 16.00 hodin
 • pátek              07.30 – 14.30 hodin

Ambulantní (kancelář služby):            

 • úterý              10.00 – 15.00 hodin

Setkání je třeba si s pracovníkem předem domluvit

Kde nás najdete:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín se nachází v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží (žlutá budova). Autobusové nádraží je vzdáleno cca 3 min. chůze od prostor služby

Sídlo Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín

Nadace, které nám pomáhají:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace Terezy Maxové dětem: Projekt "Rodina - to nejlepší pro dítě II"NTM AOznámení o projektu - Rodina - to nejlepší pro dítě.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadační fond ALBERT: Projekt "Mládí správným směrem II" v rámci programu NFA
"Bertík pomáhá 2019"

nfa-logotyp-s-presahem

Oznámení o projektu - Mládí správným směrem II.pdf