„Spolufinancováno Jihomoravským krajem“

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Nízkoprahové denní centrum Hodonín
Svatopluka Čecha 3106/4a, 695 01 Hodonín

Motto:
„Je naší povinností, abychom na sebe brali úlohu milosrdného Samaritána
pro všechny, kteří zůstali ležet u cesty.“

Logo Hodonin                            logo-kyjov
                                                                                     „Činnost organizace je finančně 
                                                                                     podporována městem Kyjovem“.

Vedoucí projektu: Mgr.Kamila Hadová
Supervize: Mgr. Ilona Gertnerová
Telefonní spojení: + 420 518 340 472
Mobil:
+420 737 234 091
Email:
Z-m%C6e--gvxO1.7~bGkO1p
Kde nás najdete:
MAPA

Provozní doba:

Denní centrum je otevřeno v pracovní dny od 7.30 do 15.00 hodin.

Nízkoprahové denní centrum je registrovanou sociální službou dle § 61 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – jedná se o nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní služby osobám bez přístřeší. Účelem denního centra je poskytnout základní sociální pomoc a služby lidem v nepříznivé sociální situaci. Okamžitá kapacita je 16 sedících osob.

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Nízkoprahového denního centra je pomáhat mužům a ženám, kteří se ocitli bez přístřeší v tíživé životní situaci a není v jejich možnostech a schopnostech ji řešit vlastními silami. Motivovat je k řešení, které povede ke zlepšení jejich stávající situace tak, aby ti kteří o to stojí, měli možnost žít jako ostatní lidé naší společnosti.

Služba není poskytována osobám:

 • které žádají o službu, kterou zařízení neposkytuje,
 • při plné kapacitě Nízkoprahového denního centra,
 • které nesplňují kritéria pro danou cílovou skupinu,
 • které by vnesly do prostor parazity či závažné infekční nemoci,
 • jimž bylo v uplynulé době ukončeno využívání služby z důvodu porušení provozního řádu, toto nepřijetí je limitováno písemným rozhodnutím při ukončení využívání služby, nejdéle však na dobu 6 měsíců

Neumíme poskytnout službu osobám, které mají těžké a hluboké mentální postižení.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy starší 18 let bez přístřeší, nebo žijící v neuspokojivých podmínkách (např. bez možnosti se umýt a připravit si jídlo):

 • jejichž zdravotní stav umožňuje kolektivní soužití,
 • které jsou soběstačné v péči o vlastní osobu,

Cíle poskytovaných služeb:

 • klient, který má vyřízené doklady,
 • klient, který má informace k řešení své tíživé sociální situace,
 • klient, který si najde bydlení,
 • klient, který si najde zaměstnání,
 • klient, u kterého není ohrožen jeho život z důvodu nedostatku stravy, hygieny a tepla (především v zimním období)

Poskytované služby

Nízkoprahové denní centrum poskytuje tyto základní služby:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo prostor pro zajištění jednoduché stravy,
 • pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí informací,
 • pomoc při vyřizování dávek sociální podpory, např. dávky pomoci v hmotné nouzi, podpory v nezaměstnanosti, důchodového pojištění, státní sociální podpory atd.,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí např. občanských průkazů, rodných listů atd.,
 • pomoc s obnovením nebo upevněním kontaktů s rodinou,
 • podpora a doprovod uživatele při vyřizování osobních záležitostí, např. asistence při jednání s úřady, doprovod k lékaři.,
 • využití telefonu zdarma (při řešení problematiky zaměstnání či bydlení),
 • uložení finanční hotovosti.

Fakultativní služby:

 • Praní a sušení prádla.
 • Poskytnutí jednorázového holicího strojku.

Doplňkové služby:

 • Potravinová pomoc.
 • Materiální pomoc-poskytnutí ošacení z charitního šatníku.

Zásady poskytovaných služeb:

 • Individuální přístup.
 • Důvěrnost sdělení.
 • Rovný přístup ke všem uživatelům.
 • Dodržování lidských práv uživatelů.
 • Respektování volby uživatelů.
 • Vedení uživatele k odpovědnosti sama za sebe.

Úhrada služby

Ceny poskytovaných služeb se řídí aktuálně platným úhradníkem Nízkoprahového denního centra.

Služby poskytované zdarma: hygienický servis (sprcha, možnost umytí), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarání osobních záležitostí, dále materiální pomoc, potravinová pomoc.

Úhrada za sociální služby se řídí §76 108/2006