"Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Kontaktní adiktologické centrum Vážka

Pančava 56, 695 01 Hodonín

IMG_20180828_134549IMG_20180827_095604IMG_20180828_141114

Foto1Foto2

Motto:
„Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám."
Konfucius

 Kontaktní adiktologické centrum Vážka Hodonín

Vedoucí projektu: PhDr. Táňa Faltisová
Supervize: Mgr. Ilona Gertnerová
Telefonní spojení: + 420 518 343 842; + 420 731 428 359 - vedoucí
Email: 63po4dhm87c-Y~8g9bAhT65j4mnhTj
Kde nás najdete: MAPA 


Zaměstnanci:
Terénní/ kontaktní sociální pracovník/ zástupce vedoucího:
Mgr. Martina Hurychová; tel.: + 420 737 234 095
E-mail: martina.hurychova@hodonin.charita.cz

Terénní/ kontaktní pracovník v sociálních službách:
Kamila Španělová; tel.: +420 737 234 094
E-mail: kamila.spanelova@hodonin.charita.cz

Otevírací doba Kontaktní a poradenské služby, terénní program:

                VÝMĚNA NA K-CENTRU               KONTAKTNÍ MÍSTNOST                               TERÉN

PO                  8:00 – 16:00                                       12:30 – 16:00
ÚT                   8:00 – 15:00                                                                                             08:00 – 16:00
ST                   8:00 – 16:00                                       12:30 – 16:00
ČT                   8:00 – 15:00                                                                                             12:30 – 20:30
PÁ                   8:00 – 15:00                                       08:00 – 12:00

Polední pauza – 11:30 – 12:00

VÝMĚNA = možnost vyměnit použitý injekční materiál za sterilní + distribuce harm reduction materiálu

KONTAKTNÍ MÍSTNOST = možnost využít hygienický servis, potravinový servis, klubovnu, počítač

TERÉN = přijedeme za vámi J

PORADENSTVÍ  po domluvě s klientem (volejte, pište, přijďte si domluvit termín konzultace).

TERÉN V ÚTERÝ

 • Hodonín, ostatní obce po domluvě

TERÉN VE ČTVRTEK

 • Hodonín – 12:30 – 16:00, ostatní obce po domluvě
 • Dubňany – 16:00 – 18:30 (kontaktní místo: ulice Hornická, po domluvě s klientem možnost setkání v místnosti na Zdravotním středisku Dubňany, případně i jinde), ostatní obce po domluvě
 • Hodonín – 18:30 – 19:30 kontaktní místo – vlakové nádraží, po domluvě i jinde), ostatní obce po domluvě

VÝMĚNA V TERÉNU je po domluvě s klientem možná i jinde (volejte, pište, domluvíme se, přijedeme).

Poradenství po individuální domluvě.

Poslání

Posláním Kontaktního centra je minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek, aktivizace a motivace uživatelů drog ke změně životního stylu směrem k méně rizikovému užívání až abstinenci.

videotitulka

Cíl

Cílem služby Kontaktního centra, jakožto zařízení sociální prevence, podle § 53 zákona č. 108/2006 Sb. je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Klademe si za cíl:

 • navázání kontaktu s uživatelem drog, alkoholu nebo patologickým hráčem a získání jeho důvěry k využívání nabízených služeb,
 • minimalizaci šíření infekčních onemocnění přenosných krví či pohlavním stykem,
 • zachování či zvýšení kvality života klienta,
 • klient motivovaný ke změně životního stylu, který aktivně usiluje o zlepšení své nepříznivé sociální situace.

Cílová skupina

Kontaktní centrum nabízí své služby uživatelům nelegálních návykových látek, alkoholu a patologickým hráčům starším 15 let, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Pod pojmem uživatelé nelegálních návykových látek rozumíme osoby závislé na návykových látkách, osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, pravidelné, příležitostné, rekreační i momentálně abstinující uživatele návykových látek, kteří se v souvislosti s užíváním návykových látek dostali do nepříznivé sociální situace.

Zásady poskytování služeb

 • nízkoprahový přístup,
 • respektování volby klienta,
 • dobrovolnost,
 • mlčenlivost,
 • anonymita,
 • bezplatnost,
 • zplnomocňování,
 • aktivizace,
 • předcházení závislosti na sociální službě,
 • respektování práv klientů a vyžadování plnění povinností.

Kapacita služby

 • Okamžitá kapacita služby je 1 klient/1 pracovník/1 okamžik.
 • Maximální počet klientů v kontaktní místnosti v jeden okamžik je 15.

Výkony

 • výměnný program a distribuce harm reduction materiálu,
 • kontaktní práce,
 • hygienický servis,
 • potravinový servis,
 • informační servis,
 • asistenční služba,
 • individuální poradenství,
 • krizová intervence,
 • testy (orientační drogové testy, testy na infekční nemoci, těhotenský test),
 • socioterapie,
 • základní zdravotní ošetření,
 • zprostředkování léčby,
 • besedy pro ZŠ, SŠ,
 • vstupní zhodnocení stavu klienta,
 • úkony potřebné pro zajištění přímé práce s klientem.

Služby mohou být využívány anonymně a jsou poskytovány bezplatně.

Statistika za rok 2018

 • Počet klientů celkem – 230
 • Počet nových klientů – 68 na k-centru, 18 v terénu
 • Nejčastější primární droga – pervitin
 • Počet přijatých použitých injekčních stříkaček – 15549
 • Počet vydaných čistých injekčních stříkaček – 15167
 • Počet provedených testů na infekční nemoci (žloutenky, HIV, syfilis) – 101
 • Počet osob, které využily individuální poradenství - 82