Diecézní charita Brno, Oblastní  charita Hodonín
DOMOV PRO MATKY S DĚTMI,  tř. Dukelských hrdinů 57, 695 01 Hodonín
tel.: 518 321 497, e-mail: dmt@hodonin.charita.cz

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

 • zájemci o sociální službu nás mohou kontaktovat telefonicky, písemně, nebo elektronickou poštou
 • v případě že je Žádost o ubytování zaslána poštou nebo elektronicky, je třeba současně zaslat i Souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů
 • zájemci jsou vyzváni k osobnímu jednání, ve kterém je zjišťováno jestli spadají do cílové skupiny AD, jejich přání, požadavky, očekávání  a osobní cíle, které by bylo možné realizovat po dobu pobytu v AD 
 • jsou informováni o poskytované sociální službě a je jim předána Informační složka pro zájemce, která obsahuje soubor informací pro pobyt v AD. Jsou seznámeni s Domovním řádem, který obsahuje základní pravidla pro pobytovou službu, s podmínkami pro přijetí a ukončení pobytu, platebními podmínky, právy a povinnosti klientů.
 • podané informace jim umožní svobodně se rozhodnout, zda za nabídnutých podmínek sociální službu přijmou.
 • pokud se zájemkyně rozhodla využít sociální služby, SP s ní projednává osobní cíl a řešení její stávající situace. Podepíše Souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů a může vyplnit Žádost o ubytování. 
 • jsou jí podány informace o způsobu jednání výběrové komise, která rozhoduje o přijetí do AD. Je seznámena s povinností 1 x za 2 měsíce potvrdit svůj zájem o ubytování v AD písemně, telefonicky, e-mailem, nebo osobně. V případě nesplnění této povinnosti bude žádost z evidence vyřazena.
 • SP ji provede AD, ukáže společné prostory a bytovou jednotku (dále jen BJ). Pokud jsou BJ obsazeny a nelze umožnit jejich prohlídku, je jí předložena složka Fotogalerie AD, ve které jsou fotografie BJ a společných prostor.

Důvody pro odmítnutí poskytnutí sociální služby

 • nedostatečná kapacita
 • zájemce nespadá do okruhu osob
 • pokud byla se zájemcem ukončena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o ubytování