Logo OPZ barevné

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

 
"Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Domov pro matky s dětmi Hodonín
tř. Dukelských hrdinů 1715/57, 695 01 Hodonín

Motto:
„I jeden sluneční paprsek stačí aby vyjasnil temnoty."


Vedoucí projektu: Mgr. Miroslava Hudečková
Supervize: JUDr. Marta Šosová

Telefonní spojení: 
+420 518 321 497
+420 737 234 082 - vedoucí služby
+420 737 234 081 - sociální pracovnice
Email: ZfGjGK.gZhAs4W7%WkvDRW7r

 

√ Informace o službě

√ Informace pro zájemce

√ Dokumenty ke stažení

√ Kde nás najdete

√ Fotogalerie prostor DMT

√ Aktuální články

Služba je realizována v rámci projektu: Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt byl od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 financován městem Hodonín a Kyjov.

 

 

logo mesto_kyjov