"Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Charitní pečovatelská služba Šardice
č.p. 5, 696 13 Šardice

Hlavní vstupCharitní pečovatelská služba ŠardiceCharitní pečovatelská služba Šardice

Personál Charitní pečovatelské služby Šardice

Motto:
„Ve stáří nemusíte zůstat osamělí.“

Vedoucí projektu: Bc. Helena Špérová
Supervize: Mgr. Lenka Koleňáková
Telefonní spojení: +420 733 755 880; mobil: +420 736 529 355
Email: Zhzy.7dcW5Fk82~907c-Y~8g9bAhT65j4mnhTj
Kde nás najdete:
Vnitřní pravidla 2016
Ceník od 1.7.2018.doc

Provozní doba: 

Terén:         
Po - Pá     07.00 - 15.30 hod., v podvečerních hodinách po domluvě se službou
So - Ne     dle individuální potřeby uživatele a po domluvě se službou

Kancelář:
Po - Pá     08.00 - 12.00  v Šardicích č. 5 - stará škola

Dle potřeb zájemců o službu a uživatelů lze pracovní dobu přizpůsobit, po dohodě lze službu poskytnout i o víkendech či státních svátcích pouze terénní formou a je-li to v možnostech pečovatelské služby.

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby Šardice je umožnit seniorům a lidem se ztrátou soběstačnosti zůstat co nejdéle v domácím a pro ně přirozeném prostředí. Naplňovat jednotlivé potřeby uživatelů, nechat je samostatně se rozhodovat do jaké míry pomoc potřebují a zachovávat jejich důstojnost.

Cíle:

 • podpora uživatele při zabezpečení chodu domácnosti a při udržování samostatnosti a vlastních dovedností uživatele,
 • prostřednictvím terénních a ambulantních služeb naplňovat individuální potřeby uživatelů,
 • pomoc uživateli při zvládání hygienických a stravovacích návyků a dalších situací,
 • zprostředkování kontaktu s rodinou uživatele a vlastním okolím,
 • pomoc při vyhledávání navazujících služeb

Cílová skupina

 • především senioři a osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, které mají sníženu soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby
 • osoby mladší (27 – 64 let), je-li to v možnostech zařízení pomoc zabezpečit, se služba poskytne

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup – jednání s uživatelem a poskytování služby se odvíjí od individuálních přání, potřeb, schopností uživatele služby, s přihlédnutím na jeho bytové a sociální podmínky a jeho rodinné vztahy a vazby. S uživateli se pracuje na základě sepsaných smluv, individuálních plánů a aktuálních potřeb a přání uživatelů.
 • Respektování práva na samostatné rozhodování – navrhujeme varianty řešení, podporujeme uživatele, aby se rozhodoval samostatně. Rozhodnutí uživatele je respektováno.
 • Podpora samostatnosti/nezávislosti na službě – snažíme se udržovat a rozvíjet schopnosti uživatele, a zmírňovat tak jeho závislost na dalších osobách.
 • Podpora přirozených společenských vazeb – pracovníci v rámci svých možností podporují rodinné vazby, spolupráci s rodinou nebo jinými osobami, kontakty s běžnou veřejností, vyhledávání aktivit dle zájmu a schopností uživatele.
 • Dodržování práv uživatelů – pracovníci jednají s uživateli s respektem ke všem jeho lidským právům. Pracují tak, aby zachovali lidskou důstojnost za všech situací.

Kde je pečovatelská služba poskytována?

Služby zajišťujeme v obcích: Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín a Karlín, Stavěšice, Strážovice

Poskytované služby:

Terénní služby

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání
 • pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu
 • pomoc při přesunu na vozík či lůžko
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při péči o vlasy, nehty
 • pomoc při použití WC
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu (sezonní úklid)
 • donáška vody
 • topení v kamnech, příprava topiva
 • běžný nákup
 • pochůzky (lékárna, pošta apod.)
 • velký nákup – nákup zařízení domácnosti (např. nábytek apod.)
 • doprovod k lékaři a na instituce

Ambulantní služby

 • pomoc při osobní hygieně v prostorách střediska pečovatelské služby
 • praní a žehlení prádla v prostorách střediska pečovatelské služby