q
"Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
Květná 379, 696 11 Mutěnice

 MutěniceČejkoviceRatíškovice

Motto:
„Nejlepším lékem pro člověka je člověk.“

(africké přísloví)

Vedoucí projektu: Jitka Koperová
Supervize: Mgr. Ilona Gertnerová
Telefonní spojení:
+ 420 518 370 388
+ 420 731 134 258 - vedoucí
Email: ZiFh3ej_9bpoQOQ%-_BxZ.2938Es-Z29g

SAZEBNÍK PEČOVATELSKÝCH ÚKONŮ.docx

Pracoviště Mutěnice
Květná 379, 696 11 Mutěnice
Tel.: +420 518 370 388
Mob.: +420 731 134 258 - Koperová Jitka
Email: ZiFh3ej_9bpoQOQ%-_BxZ.2938Es-Z29g
Kde nás najdete: MAPA

Provozní doba Pracoviště Mutěnice:
Pracovní dny 07.00 - 15.30 hod.

Pracoviště Dolní Bojanovice:
U Penzionu 431, 696 17 Dolní Bojanovice
Tel.: +420 518 372 097
Mob.: +420 731 134 258 - Koperová Jitka
Email: ZiFhS~%79hIsT34WHaBn5.~fT-uk87j7T-M
Kde nás najdete: MAPA

Provozní doba Pracoviště Dolní Bojanovice:
Pracovní dny 07.00 - 15.30 hod.

Pracoviště Čejkovice:
Obecní úřad Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice
Mob.: +420 731 134 258 - Koperová Jitka
Email:
chps.cejkovice@hodonin.charita.cz
Kde nás najdete: MAPA

Provozní doba pracoviště Čejkovice:
Pracovní dny: 07.00 - 15.30 hodin


-dps-Pracoviště Ratíškovice:
Dubňanská 1301, 696 02 Ratíškovice
Telefonní spojení:
Tel.: + 420 518 368 223
Mob.: +420 731 134 258 - Koperová Jitka
Email: ZiFh8Zja%dBFZ196LTuyU~da95prRb~lW5pJ
Kde nás najdete: MAPA

 

Dle potřeb zájemců a uživatelů lze pracovní dobu přizpůsobit, po domluvě lze službu
poskytnout i o víkendu.

Charitní pečovatelská služba Hodonínsko je určena seniorům, kteří potřebují pomoc a podporu při péči o sebe a svou domácnost, a to z důvodu stáří nebo zdravotního stavu. Pracovníci při poskytování pečovatelských služeb usilují o to, aby jednotliví uživatelé využívali své vlastní zdroje a mohli žít ve svém domácím prostředí co nejdéle. Snahou služby je, aby pokud možno zůstali v kontaktu se svou rodinou a přáteli. Služba je poskytována seniorům starším 60-ti let , kteří potřebují pomoc druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti. Pokud je snížena soběstačnost u osoby mladší a je v možnostech zařízení pomoc zabezpečit, služba je poskytována.

Poslání služby:
Posláním Charitní pečovatelské služby Hodonínsko je pomáhat seniorům a zdravotně postiženým v obci Mutěnice a okolních obcích, překonávat obtížné situace, které vznikají v důsledku pokročilého věku, nemocí nebo ztrátou blízkého člověka.

Cíl projektu:
Cílem pečovatelské služby je doplnit péči o uživatele tak, aby si zachoval co nejvyšší míru samostatnosti a zůstal co nejdéle v přirozeném prostředí.

Cílová skupina:
Cílovou skupinu tvoří senioři a zdravotně postižení, u nichž došlo ke snížení soběstačnosti v základních životních dovednostech, a to z důvodu úbytku fyzických i mentálních schopností, onemocnění, chronické nemoci, osamění, zdravotního postižení apod.

Formy poskytování služby:

 1. Ambulantní - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 2. Terénní - v domácnostech uživatelů služeb

Okamžitá kapacita služby u ambulantní formy poskytování 2, okamžitá kapacita u terénní formy poskytování 5.

Principy poskytování sociálních služeb:

 • Mlčenlivost
 • Respektování jedinečnosti každého člověka
 • Dodržování práv uživatelů
 • Podávání uživatelům služeb informace ve srozumitelné podobě
 • Pracovníci se řídí pravidly Etického kodexu

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití               
 • pomoc při oblékání a svlékání
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy
 • pomoc při základní péči o ruce
 • pomoc při základní péči o nohy a nehty
 • pomoc při použití WC

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu
 • běžné nákupy 
 • pochůzky ( lékař, lékárna, pošta apod.)
 • praní a žehlení prádla

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod dospělých k lékaři