"Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna
Zahradní 886, 685 01 Bučovice

Motto:
„Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno druhému.“

Vedoucí projektu: Mgr. Alena Švábková
Telefon: +420 737 234 088
Supervize: Mgr. Ilona Gertnerová
Kde nás najdete: MAPA

Vnitřní pravidla CHPS Bučovice a Slavkov u Brna.pdf

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Adresa a otevírací doba pracoviště Bučovice:
Adresa: Zahradní 886, 685 01  Bučovice
Email: dps.bucovice@hodonin.charita.cz
Tel.:    +420 517 381 056 
Mob.:  +420 737 234 088 - vedoucí služby 
            +420 736 529 372 - Dagmar Zaoralová - sociální pracovnice       

Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Sazebník za pečovatelskou službu (Bučovice)- platný od 1. 6. 2019.pdf

Adresa a otevírací doba pracoviště Slavkov u Brna:
Adresa: Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Email: dps.slavkov@hodonin.charita.cz
Tel.:    +420 544 221 798 
Mob.:  +420 737 234 088 - vedoucí služby
            +420 736 529 372 - Dagmar Zaoralová - sociální pracovnice   

Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Sazebník za pečovatelskou službu (Slavkov u Brna)- platný od 1. 6. 2019.pdf

Poslání služby:

Posláním Charitní pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna je poskytnout pomoc, podporu a péči lidem, kteří mají v důsledku stáří nebo zdravotního stavu sníženou schopnost postarat se především o vlastní osobu a o domácnost a svoji nepříznivou sociální situaci neumějí řešit vlastními silami ani za pomoci svých blízkých. Posláním pečovatelské služby je poskytnout těmto lidem takovou pomoc, která jim umožní co nejdéle důstojně žít ve svém přirozeném prostředí.

Cíle služby:

 • prostřednictvím ambulantních a terénních služeb umožnit starým, nemocným a opuštěným lidem žít co nejdéle v jejich přirozeném prostředí způsobem, na který jsou zvyklí
 • pomoci rodinám při péči o člena rodiny či blízkou osobu a umožnit jim tak řešit jejich nelehkou životní situaci
 • poskytovat kvalitní a přitom finančně dostupné služby starým a nemocným lidem v přirozeném domácím prostředí

Pro koho tu jsme?

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie uživatelů: bez omezení věku

Služby

Pečovatelské služby jsou našim klientům poskytovány jednak v jejich přirozeném domácím prostředí (terénní služby), v případě zájmu mohou využít některé služby přímo ve středisku pečovatelských služeb (ambulantní služby).

Činnosti pečovatelské služby vyplývají z regionálních karet JMK:

Osobní hygiena:

 • denní hygiena: péče o ústa, česání a mytí vlasů, péče o nehty, péče o oči a uší mytí a koupání,
 • mytí těla a koupání
 • výkon fyziologických potřeb: použití WC či toaletního křesla, výměna inkontinenčních pomůcek, vypuštění sběrného sáčku moči a výměna menstruačních vložek

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • oblékání: oblékání a svlékání, obouvání a zouvání, celková úprava vzhledu, výběr vhodného oblečení dle ročních dob a společenských události

Samostatný pohyb:

  • Pohyb ve vlastní domácnosti
  • Změna polohy: na lůžku, vstávání a uléhání, stání a sezení, polohovací a fixační pomůcky
  • Manipulace s předměty
  • Pohyb mimo domov a chůze po rovině, schodech
  • Zajišťování stravování:
  • Příprava a přijímání stravy a pití, zajištění potraviny a stravy, dovoz stravy

Péče o domácnost:

 • Běžné udržení pořádku a běžný úklid domácnosti
 • péče o lůžko, převlékání lůžkovin
 • Péče o prádlo, oblečení a boty, praní a žehlení, uložení čistého prádla
 • Udržení tepelní pohody a zajištění vody v domácnosti
 • Obsluha domácích spotřebičů
 • Nakládání s odpadky

Zajištění kontaktu se společenským prostředím:

 • Podpora při navazování a udržování přátelských vztahů
 • Orientace v čase, ve vlastní domácnosti, mimo domov, v osobách
 • Podpora při rozvíjení schopnosti srozumitelně se vyjádřit a komunikovat
 • Možnost využívání běžných veřejných služeb

Seberealizace:

 • Poskytnout poradenství a informace o pracovním uplatnění
 • Předání informací a podpory při trávení volného času a nácviku oblíbených činností (např. klubové aktivity, čtení, poslech hudby a mluveného slova, sledování TV, ruční práce apod.)

Péče o zdraví a bezpečí:

 • Předání informací o opatření pro zajištění bezpečí
 • Předání informací o postupech provedení jednoduchého ošetření
 • Podpora a dostatek informací k návštěvě lékaře a dodržování léčebného režimu
 • Předání informací k zdravé výživě

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

 • Předání informací o tom, kdo by mohl pomoci s hospodařením s finančními prostředky, poradenství, o speciálních služeb v hospodaření
 • Předání informací o jednotlivých dávkách v případě nedostatku finančních prostředků (např. dávky hmotné nouze, příspěvek na péči apod.)
 • Podpora při zajištění platnosti dokladů
 • Podpora při uplatnění politických práv a práva volit
 • Mít možnost využít informace event. podporu při ochraně svých práv
 • Mít informace o možné formě a rizicích zneužívání a způsobu, jak se bránit a informace a kontakty na subjekty, které se tímto zabývají

Podpora rodičovských kompetencí

 • Mít informace o možnosti využití návazných a speciálních služeb (např. pedagogicko-psych. logoped, Raná péče, SAS, …)
 • Mít možnost využít službu jako doprovod dítěte do školy k lékaři atd.
 • Mít fyzickou podporu při péči o děti v domácím prostředí
 • Mít možnost využít informace a kontakty na subjekty, které poskytují odborné poradenství v oblasti péče o zdraví dítě, speciálních pomůcek či dalších odborných služeb (např. pedagogicko-psych. logoped, Raná péče, SAS, …).