"Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna
Zahradní 886, 685 01 Bučovice

Motto:
„Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno druhému.“

Vedoucí projektu:
Helena Cenková - sociální pracovnice pověřená řízením ve Slavkově u Brna
Jana Nová - sociální pracovnice pověřená řízením v Bučovicích
Supervize: Mgr. Ilona Gertnerová
Kde nás najdete: MAPA

Vnitřní pravidla CHPS Bučovice a Slavkov u Brna

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Adresa a otevírací doba pracoviště Bučovice:
Adresa: Zahradní 886, 685 01  Bučovice
Email: dps.bucovice@hodonin.charita.cz
Tel.:    +420 517 381 056 
Mob.:  +420 737 234 088 - paní Helena Cenková - sociální pracovnice pověřená řízením ve Slavkově u Brna
            +420 737 234 083 - paní Jana Nová - sociální pracovnice pověřená řízením v Bučovicích            

K dispozici jsou Vám naše služby v době:
Po - Pá: 07.30 - 16.00 hod.

Služba ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích je poskytována po dohodě a na základě individuálních požadavků uživatelů. Večerní, víkendová a provozní doba ve svátky není pevně stanovena, ale řídí se potřebou uživatelů. Pokud není o službu v tuto dobu zájem, služba poskytována není.

Sazebník za pečovatelskou službu platný od 1. 7. 2018 (Bučovice)

Adresa a otevírací doba pracoviště Slavkov u Brna:
Adresa: Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Email: dps.slavkov@hodonin.charita.cz
Tel.:    +420 544 221 798 
Mob.:  +420 737 234 088 - vedoucí služby
            +420 731 425 498 - zástupce vedoucí ve Slavkově u Brna

K dispozici jsou Vám naše služby v době:
Po - Pá: 06.30 - 18.00 hod.

Služba ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích je poskytována po dohodě a na základě individuálních požadavků uživatelů. Večerní, víkendová a provozní doba ve svátky není pevně stanovena, ale řídí se potřebou uživatelů. Pokud není o službu v tuto dobu zájem, služba poskytována není.

Sazebník za pečovatelskou službu platný od 1. 7. 2018 (Slavkov u Brna)

Poslání služby:

Posláním Charitní pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna je poskytnout pomoc, podporu a péči lidem, kteří mají v důsledku stáří nebo zdravotního stavu sníženou schopnost postarat se především o vlastní osobu a o domácnost a svoji nepříznivou sociální situaci neumějí řešit vlastními silami ani za pomoci svých blízkých. Posláním pečovatelské služby je poskytnout těmto lidem takovou pomoc, která jim umožní co nejdéle důstojně žít ve svém přirozeném prostředí.

Cíle služby:

 • prostřednictvím ambulantních a terénních služeb umožnit starým, nemocným a opuštěným lidem žít co nejdéle v jejich přirozeném prostředí způsobem, na který jsou zvyklí
 • pomoci rodinám při péči o člena rodiny či blízkou osobu a umožnit jim tak řešit jejich nelehkou životní situaci
 • poskytovat kvalitní a přitom finančně dostupné služby starým a nemocným lidem v přirozeném domácím prostředí

Pro koho tu jsme?

Pečovatelské služby jsou poskytovány zejména:

 • lidé staří, chronikcy nemocní, osamocení
 • lidé starší 27 let, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku zdravotního postižení
 • rodinám, které nejsou schopny se plně postarat o svého rodinného příslušníka nebo blízkého

Služby

Pečovatelské služby jsou našim klientům poskytovány jednak v jejich přirozeném domácím prostředí (terénní služby), v případě zájmu mohou využít některé služby přímo ve středisku pečovatelských služeb (ambulantní služby).

Terénní služby:

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

 • při oblékání, svlékání, prostorové orientaci, přesunu na vozík, samostatném pohybu

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ

 • pomoc při základní péči o ruce, nohy, nehty a vlasy

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

 • dovoz obědů, příprava či podání jídla a pití

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

 • nákupy, pochůzky, donáška léků, vyzvednutí receptů u lékaře, běžný úklid a údržba domácnosti, žehlení a praní

A DALŠÍ SLUŽBY

 • doprovod k lékaři, doprovod při vyřizování osobních věcí, např. vyřizování na úřadech

Ambulantní služby: pedikúra, koupání