"Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Charitní ošetřovatelská služba Bučovice, Slavkov u Brna
ul. Sovětská 912, 685 01 Bučovice

FOTO CHOS 2016P6060027Snímek 002

Vedoucí projektu: Sylva Barnetová
Supervize: JUDr. Marta Šosová
Telefonní spojení:
+ 420 608 709 283 – vrchní sestra
Email: YaBCO0k9-ovmVYUS3hqy47d4YanBZd54Ys
Kde nás najdete v Bučovicích:
MAPA
Kde nás najdete ve Slavkvově u Brna: MAPA

Definice služby:

Naše ošetřovatelská služba poskytuje zdravotní péči od února 2007 v Bučovicích , Slavkově u Brna a přilehlých obcích. Hlavní náplní našeho projektu je poskytování nepřetržité zdravotní péče v domácím prostředí klientů metodou ošetřovatelského procesu. Ošetřujeme klienty bez rozdílu věku, vyznání, rasy, sociálního postavení, dle zdravotního stavu pacienta.Cílem služby je podpora, udržení a navrácení zdraví a podílení se na preventivní činnosti onemocnění a komplikací.
Péče je zajišťována ošetřovatelským týmem - 8 registrovaných všeobecných sester.Domácí péči indikuje ošetřující lékař, který určí rozsah a frekvenci návštěv individuálně dle zdravotního stavu pacienta. Správně indikované výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami na základě uzavřených smluv. Úzce spolupracujeme s profesionálním týmem pečovatelek Charitní pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna, čímž se nám daří zajistit komplexní péči u klientů.

V současnosti se nejvíce setkáváme s ošetřováním nemocných pacientů, kteří prodělali cévní mozkové příhody, různé úrazy, nádorová onemocnění, s různými onemocněními (DM – cukrovka, ICHS – různé formy ischem. choroby srdeční, nemoci žilní, atd.)

Poskytujeme:

 • Odběry krve a biologického materiálu, cévkování žen
 • Aplikace injekcí, infuzní terapii
 • Převazy ran, bércových vředů, dekubitů, využíváme vlhké hojení ran
 • Péče a výměny permanentních katetrů
 • Ošetření stomií
 • Nácviky soběstačnosti, edukaci o pohybové aktivitě ke zlepšení mobility
 • Léčba bolesti
 • Komplexní péče o klienty v terminálním stadiu

Jako doplňkovou péči nabízíme:

 • Vyšetření glykémie glukometrem, orientační vyšetření moče
 • Zapůjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
 • Rady v oblasti sociálně-právní nebo kontaktování služeb

Dobrá spolupráce s praktickými lékaři, odbornými lékaři a lékaři v nemocnicích má velký vliv na poskytování kvalitní a efektivní domácí péče. Jsme rádi, že v naší oblasti taková spolupráce existuje a práce sester v domácí péči je vnímána pozitivně. Sestra v domácí péči je více na očích veřejnosti, je posuzována, jak se chová, jak jedná, jak vypadá a zejména, co umí. Proto je nutností sester, aby se neustále vzdělávaly a zvyšovaly odbornou erudici, aby se nebály zasahovat do ošetřovatelského procesu.