„Spolufinancováno Jihomoravským krajem“

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Centrum denních služeb Slavkov u Brna,
Polní 1444, 684 01  Slavkov u Brna 

000102
Motto:
"Každý věk je naplněn touhou po vědění a snahou být prospěšný svému okolí."


Vedoucí projektu: Bc. Eva VávrováVDV_2016
Supervize: Mgr. Lenka Koleňáková
Telefonní spojení: +420 734 435 125
E-mail: cds.slavkov@hodonin.charita.cz
Kde nás najdete: MAPA

Žádost o poskytování služby: Žádost o poskytnutí služby.doc

Souhlas ke zpracování poskytnutých dat: Souhlas s poskytováním OÚ

Bankovní spojení: KB, č.ú. 35-8972550257/0100, VS 419 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ

Co je Centrum denních služeb? 

Centrum denních služeb ve Slavkově u Brna je sociální službou, která nabízí podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením od 27 let, kteří žijí doma, ale z důvodu věku nebo zdravotního stavu si již nejsou schopni sami zajistit vše, co potřebují. Těmto lidem v mnoha případech pomáhá, nebo se o ně stará rodina, známí, nebo k nim dochází pečovatelská služba.

S čím můžeme pomoci?

Umožňujeme lidem, kteří již nemohou po celý den zůstat sami doma, aby část dne prožili v Denním centru a v odpoledních hodinách se vrátili zpět domů. Je jim zajištěna veškerá péče, kterou potřebují a zároveň u nás mají možnost setkat se s jinými lidmi, popovídat si a zajímavým způsobem prožít svůj volný čas.

Těm, kteří se rozhodnou naši službu využívat, nabízíme:

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Uživatelé služby se během dne mohou zapojit do připravených výtvarných nebo pracovních činností, které podporují zachování motorických dovedností (např. malování na hedvábí, práce s papírem, korálky, pletení, háčkování apod.).
 • Nabízíme a v případě zájmu připravujeme jednoduchá cvičení na zachování a rozvoj pohybových schopností, uživatel může v případě zájmu zajít na procházku v doprovodu pracovníka.
 • Nabízíme možnost zapojit se do různých paměťových aktivit (trénování paměti – např. zapamatování si věcí, obrázků, doplňování přísloví, také vzpomínkové aktivity apod.)
 • Uživatelé mohou poslouchat hudbu, dívat se na televizi nebo si zahrát společenské hry (např. karty, člověče, nezlob se apod.).
 • Nabízíme canisterapii (= kontakt s pejsky pod vedením speciálně vyškoleného pracovníka).
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Navštěvováním Denního centra má uživatel možnost setkávat se s jinými lidmi či se svými vrstevníky a popovídat si s nimi, účastnit se integračních aktivit (pro veřejnost i další spolupracující organizace.)
 • Nabízíme další aktivity na základě požadavků klientů (např. návštěvy míst na přání v rámci vzpomínkových aktivit – Mohyla Míru, kaple sv. Urbana apod.)
 1. Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Uživatelům služby, kteří to potřebují, můžeme poskytnout doprovod při návštěvě lékaře, vyzvednutí léků, při jednorázovém osobním nákupu, vyřízení dokladů apod.

Provozní doba

Centrum denních služeb je služba poskytovaná ambulantní formou. To znamená, že naši klienti zde nejsou ubytovaní, ale navštěvují prostory zařízení Centra denních služeb, kde tráví smysluplně a s odbornou dopomocí svůj volný čas.

Provozní doba je každý pracovní den od 8:00 hod. do 16:00 hod.  

Provoz se řídí zájmem uživatelů, provozní dobu lze upravit dle skutečných potřeb (tzn. pokud potřebuje uživatel přijít dříve či být v zařízení déle, než je stanovená provozní doba, je možno s vedoucí zařízení dojednat dobu tak, aby jeho potřebě vyhovovala. A naopak, jestliže zájem uživatelů nepokryje celou provozní dobu, je zkrácena a přizpůsobena této situaci).

Místní dostupnost 

Centrum denních služeb se nachází v přízemí Domu s pečovatelskou službou, na adrese Polní 1444, nedaleko centra města Slavkova. Vstup je přes hlavní vchod do budovy a je bezbariérový.

Pro dopravu je možné využít osobní auto (před budovou se nachází dvě parkoviště) nebo veřejné dopravní prostředky, z nichž je vzhledem ke vzdálenosti dostupnější autobusová doprava (autobusové nádraží se nachází cca 10 minut chůze od zařízení). Vlakové nádraží je vzdálené cca 20 - 25 minut chůze.

V případě, že si osoba nemůže zajistit samostatnou dopravu, nabízíme fakultativní službu svoz služebním automobilem. Svoz je zajišťován od 07.00 hod. do 16.00 hod, čas je možné dohodnout dle potřeby.

Informace k podávání stížností.doc