25. výročí DCHB

V roce 2006 pověřila Charita Česká republika Oblastní charitu Hodonín koordinací humanitární pomoci do Rumunska. Jedná se o oblast Banátu, kde v šesti vesnicích již téměř 180 let žije česká menšina. Do dnešních dnů si uchovala nejenom kroj, ale i český jazyk. Z důvodu nerentability zemědělské výroby a uzavírání průmyslových podniků a dolů je v této oblasti vysoká nezaměstnanost, což je příčinou odlivu mladých lidí se vzděláním do oblastí, kde nacházejí pracovní uplatnění. Ve vesnicích tak zůstávají převážně starší lidé, kteří se s přibývajícím věkem nedokáží o sebe a o svůj příbytek dostačujícím způsobem postarat. Proto jsme jako prioritu naší pomoci viděli v zavedení pečovatelské a následně ošetřovatelské služby a dále vybudování odpovídajícího zázemí pro tyto služby v každé vesnici.

 

Ve všech vesnicích byla provedena anketa, která nám ukázala velkou potřebnost těchto služeb a také nutnost proškolení pečovatelek. Proto jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s Demokratickým svazem Slováků a Čechů v Rumunsku (který má své organizace ve všech vesnicích) a dlouhodobý bezplatný pronájem budovy ve sv. Heleně, ve které bude nejen zázemí pro sociální služby, ale vzhledem k nejlepší dostupnosti této vesnice také školící středisko. Oprava tohoto objektu je hrazena ze zdrojů Demokratického svazu a Charity Česká republika. Proto Oblastní charita Hodonín vyhlásila veřejnou sbírku, jejíž výtěžek napomůže nejen v řešení opravy budovy, ale hlavně rozvoji domácí péče a ostatních sociálních projektů v oblasti Banátu.

Jak jsme pomáhali dětem v Dětském domově Pietroasa Mare

Videoreportáž televize Slovácko ze slavnostního otevření Domova
pro sociální a zdravotní služby ve Svaté Heleně naleznete pod tímto odkazem

http://www.stream.cz/uservideo-509333/510751-hodonin-31-8-2010

 

321321321654/321