DOBROVOLNICKÉ CENTRUM HODONÍN

Služba dobrovolníků. Oblastní charity Hodonín pracovala s dobrovolníky již v roce 2002. Od roku 2003 je dobrovolnické centrum součástí sítě dobrovolníků Diecézní charity Brno, která obdržela akreditaci v oblasti dobrovolnické služby od Ministerstva vnitra ČR v roce 2003. Dobrovolníci nejsou zaměstnanci charity a za svoje služby nepobírají žádnou mzdu ani finanční odměny. Jejich činnost se zakládá na dobrovolnosti pomoci potřebným. Podílejí se například na organizaci benefičních a různých propagačních akcích, sbírkách, docházejí do zařízení, kde pomáhají. Dobrovolnickou činnost může vykonávat každý, kdo se cítí být povolán k této službě.

Jak se stát dobrovolníkem. Stačí kontaktovat pracovníky charity nebo přímo vedoucí projektu dobrovolnického centra a domluvit se na činnosti, kterou by chtěli vykonávat a ke které mají vztah. Dobrovolnickou činnost lze kdykoliv přerušit či ukončit. Dobrovolníci jsou nedílnou součástí týmu charitních pracovníků.

Dobrovolníci se mohou podílet na:

  • jednorázových dobročinných akcích
  • aktivitách a službách jednotlivých farností a farních charit
  • Tříkrálové sbírce, materiálních sbírkách a jiných mimořádných akcích pro potřebné

Důležité akce:

Tříkrálová sbírka – ojedinělá sbírka, která se koná v období svátku Tří králů.

Benefiční akce – koncerty, výstavy ve střediscích, v kostelech, ve školách, aj.

Materiální bírka – jedná se o humanitární sbírku ošacení, obuvi, hraček, knih, domácích potřeb, školních a sportovních potřeb, látek, hygienických potřeb, aj.

Chcete se stát dobrovolníkem?

Kontaktujte:
Oblastní charita Hodonín
Ludmila Malá
Wilsonova 7, 695 05 Hodonín
tel.: 534 001 254 
mob.: 737 234 077
ludmila.mala@hodonin.charita.cz