Hledáme dobrovolníky

Více informací

Kontak:
Ludmila Malá
Wilsonova 7, 695 05 Hodonín
tel.: 534 001 254; mob.: 737 234 077
ludmila.mala@hodonin.charita.cz

 

Instituce           Firmy a ostatní fyzické osoby           Farnosti a farní charity          Média

Naše poděkování patří také všem drobným dárcům, klientům charitních zařízení a farním charitám za všechny dary pro potřebné a nemocné.