25. výročí DCHB

"Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Nízkoprahový klub Pohoda
Horní Valy 2, 695 01 Hodonín

Motto:
„Přítel je člověk, který ti půjčí svoje křídla, když tvoje přestanou létat.“


Vedoucí projektu: Mgr. Jiří Barbořák, DiS.
Supervize: Mgr. Ilona Gertnerová
Telefonní spojení: + 420 518 341 003; + 420 737 234 093 - vedoucí
Email: _3po4dhm87c-Y~8g9bAhT65j4mnhTj
Kde nás najdete: MAPA

Veřejný závazek 13.3 KB

Zaměstnanci:

Sociální pracovník/zástupce vedoucího - Olga Mildnerová, DiS.
Sociální pracovník - Bc. Hana Žáková, DiS.
Telefonní spojení na sociální pracovníky: +420 737 234 092

Otevírací doba:

Po 14.00 - 18.00 hod.
Út-Čt 14.00 - 19.00 hod.
Pá 08.00 - 12.00 hod. - primární programy na školách; 13-15 hod. - NKP otevřen pro cílovou skupinu
Poradenství na objednávku

Posláním Nízkoprahového klubu Pohoda je:

 • usilovat o zlepšení kvality života neorganizovaných dětí a mládeže
 • být místem první pomoci a podpory při řešení různých obtížných situací, které jsou spojené s jejich způsobem života
 • překonat jejich tíživou sociální situaci, která ohrožuje jak je samotné, jejich důstojnost, zdraví, rozvoj osobnosti, pocit bezpečí, tak i celou společnost
 • tato pomoc je poskytována na základě respektování jejich aktuálních potřeb a směřuje ke zkvalitnění jejich života
 • NKP je místem, kde mohou uspokojit své základní osobní i společenské potřeby, jako je právo na respekt a úctu
 • umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí
 • vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci

Cíl služby:

Je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Historie zařízení:
V únoru roku 1998 byl v Hodoníně otevřen Nízkoprahový klub Pohoda při Oblastní charitě Hodonín. Městský úřad Hodonín poskytl rodinný dům na ulici Pančava. V září roku 2000 byly NKP nabídnuty nové prostory na budově Centra volného času, na ulici Koupelní. Tím jsme získali možnost využívat keramickou a hudební dílnu i místnost na individuální pohovory a práci se skupinou. Od r. 2008 je sídlem NKP Hodonín budova Městského úřadu na ulici Horní Valy 2. NKP Hodonín se postupem času stalo zařízením, které vykazuje stabilní zájem o nabízené služby a je dostatečně známým jak pro potenciální klienty, tak i pro odbornou veřejnost.
 

Co nabízíme:

 • krizová intervence v základním rozsahu
 • základní poradenství
 • situační intervence
 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
 • podpora a vytváření pracovních návyků a dovedností
 • programy primární prevence
 • zábavné programy
 • volnočasové dílny

Pro koho jsme:

 • děti a mládež ve věku 11 - 21 let
 • neorganizované skupiny dětí a mládeže
 • rizikové skupiny mládeže ohrožené vznikem poruch chování (experiment s drogami, vandalismus)
 • děti ze sociokulturně slabých rodin
 • děti a mládež z romských rodin
 • příslušníci různých minoritních subkultur (mládež hlásící se k hnutí punk, hip-hop, skate)