"Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Kontaktní adiktologické centrum Vážka

Pančava 56, 695 01 Hodonín

KuchyňUčebnaUčebna

Motto:
„Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám."
Konfucius

 Kontaktní adiktologické centrum Vážka Hodonín

Vedoucí projektu: PhDr. Táňa Faltisová
Supervize: Mgr. Ilona Gertnerová
Telefonní spojení: + 420 518 343 842; + 420 731 428 359 - vedoucí
Email: 63po4dhm87c-Y~8g9bAhT65j4mnhTj
Kde nás najdete: MAPA 


Zaměstnanci:
Terénní/ kontaktní pracovník v soc. službách/ zástupce vedoucího:
Mgr. Martina Hurychová; tel.: + 420 737 234 095,

Terénní/kontaktní pracovník v sociálních službách:
Bc. Kateřina Holešínská; tel.: +420 737 234 094

Otevírací doba Kontaktní a poradenské služby, terénní program:

                VÝMĚNA NA K-CENTRU               KONTAKTNÍ MÍSTNOST                               TERÉN

PO                  8:00 – 16:00                                       12:30 – 16:00
ÚT                   8:00 – 15:00                                                                                             08:00 – 16:00
ST                   8:00 – 16:00                                       12:30 – 16:00
ČT                   8:00 – 15:00                                                                                             12:30 – 20:30
PÁ                   8:00 – 15:00                                       08:00 – 12:00

Polední pauza – 11:30 – 12:00

VÝMĚNA = možnost vyměnit použitý injekční materiál za sterilní + distribuce harm reduction materiálu

KONTAKTNÍ MÍSTNOST = možnost využít hygienický servis, potravinový servis, klubovnu, počítač

TERÉN = přijedeme za vámi J

PORADENSTVÍ  po domluvě s klientem (volejte, pište, přijďte si domluvit termín konzultace).

TERÉN V ÚTERÝ

 • Hodonín, ostatní obce po domluvě

TERÉN VE ČTVRTEK

 • Hodonín – 12:30 – 16:00, ostatní obce po domluvě
 • Dubňany – 16:00 – 18:30 (kontaktní místo: ulice Hornická, po domluvě s klientem možnost setkání v místnosti na Zdravotním středisku Dubňany, případně i jinde), ostatní obce po domluvě
 • Hodonín – 18:30 – 19:30 kontaktní místo – vlakové nádraží, po domluvě i jinde), ostatní obce po domluvě

VÝMĚNA V TERÉNU je po domluvě s klientem možná i jinde (volejte, pište, domluvíme se, přijedeme).

Poradenství po individuální domluvě

Posláním Kontaktního adiktologického centra Vážka je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů návykových látek a jejich motivace ke změně životního stylu směrem k méně rizikovému užívání až abstinenci. Poradenství pro uživatele nelegálních návykových látek, alkoholu, patologické hráče, jejich rodinné příslušníky a blízké za účelem předání potřebných informací a poskytnutí podpory s cílem aktivního řešení stávající situace klientem. 


Cíle služby:

 • Navázat kontakt s uživatelem drog nebo patologickým hráčem a získat jeho důvěru k využívání nabízených služeb Kontaktního centra.
 • Zamezit, případně minimalizovat šíření infekčních onemocnění přenosných krví nebo pohlavním stykem u uživatele drog (žloutenky typu B, C, syfilis, HIV).
 • Pomocí poskytnutí hygienického servisu zachovat důstojnost klienta.
 • Klient mající vyřízené doklady, zajištěnou práci, bydlení apod.
 • Motivovaný klient ke změně rizikového chování případně k abstinenci.

Pro koho jsme?

Cílová skupina:

Uživatelé nelegálních návykových látek, alkoholu a patologičtí hráči starší 15 let. Jedná se o problémové a závislé uživatele drog, pravidelné uživatele drog, příležitostné a rekreační uživatele drog, abstinující uživatele drog, rodinné příslušníky a osoby blízké uživatelům drog, patologické hráče a jejich rodinné příslušníky a osoby blízké.

Historie zařízení:

Činnost zařízení byla zahájena dne 1. ledna roku 2000, a to v provizorních podmínkách na budově Centra prevence drogových závislostí při Oblastní Charitě v Hodoníně. Navazovala na terénní práci projektu Streetworker, zahájenou v roce 1999. Terénní pracovníci v té době nakontaktovali velké množství klientů, ale omezené možnosti provizorního Kontaktního centra brzdily rozvoj zařízení.
 
Od června roku 2000 získala Oblastní charita Hodonín konečně vyhovující budovu na provoz plně funkčního Kontaktního centra. Téměř okamžitě bylo možné sledovat vzrůst zájmu uživatelů drog o služby Kontaktního centra, terénní pracovníci vyhodnotili asi u 50% klientů zájem využívat služby nového Kontaktního centra. Nové prostory umožnily využívat kvalitnější služby pro klienty (např.: testováním hepatitidy, HIV, drogové testy …). Postupem času se Kontaktní centrum stalo zařízením, které vykazuje stále stabilní zájem o nabízené služby a je dostatečně známým jak pro potenciální klienty, tak i pro odbornou veřejnost. 
 
Poskytované služby:
 
 • Asistenční služba
 • Besedy pro školy na K – centru
 • Hygienický servis (sprcha, pračka, WC)
 • Individuální drogové poradenství pro rodiče a osoby blízké
 • Informační servis
 • Kontaktní práce
 • Korespondenční práce (písemný kontakt s klientem ve věznici)
 • Krizová intervence
 • Potravinový servis
 • Práce s rodinou
 • Prevence relapsu
 • Sociální práce (pomoc s vyřízením dokladů, bydlení, sociálních dávek)
 • Telefonické, písemné a internetové poradenství
 • Testování infekčních nemocí (HIV, žloutenka B, C)
 • Testy (těhotenské, drogové)
 • Výměnný program injekčních setů
 • Vitamínový servis
 • Základní zdravotní ošetření
 • Základní poradenství
 • Zprostředkování léčby (Detox, PL, komunita)

Služby mohou být využívány anonymně a všechny jsou poskytovány bezplatně.